Sara Lidman-priset

Sara Lidman-priset har instiftats av Sara Lidman-sällskapet för att hedra hennes minne. Pristagare kan vara författare, aktivister och kulturarbetare men även föreningar och journalister som verkar i Sara Lidmans anda av passionerat motstånd och engagemang.

Priset delas ut vid Sara-dagen i Umeå. Priset delades ut första gången vid Sara-dagen i Umeå den 23 mars 2013, för att uppmärksamma 90-årsjubiléet av Sara Lidmans födelse. I samband med att Umeå utsågs till kulturhuvudstad år 2014 delades priset ut för andra gången. Därefter sker utdelning vartannat år.

I Sara Lidman-prisets anda ligger också att det är själva utmärkelsen som ger prestige. Priset består av en symbolisk gåva, en trana av slöjdaren s u r o l l e Jögge Sundqvist, och pristagaren inbjuds att medverka med föredrag eller annan form av framförande vid prisutdelningen. Dessutom får pristagaren möjlighet att tillbringa en vecka på Lidmangården i byn Missenträsk i norra Västerbotten.

Pristagare utses av en jurygrupp i samråd med Sara Lidman-sällskapets styrelse. Sara Lidman-sällskapet vill härmed uppmana allmänheten att inkomma med nomineringar (gärna med motivering). Sällskapet välkomnar inför 2026 års utdelning nomineringar från såväl medlemmar som övriga intresserade.

Förslag kan skickas till styrelsen@saralidman.se

Pristagare

Mats Jonsson 2024

Göran Greider 2022 (referat Saradagen 2023)

Knutte Wester 2020

Anna Jörgensdotter Sanvaresa 2018

Kajsa Ekis Ekman 2016

Elisabeth Rynell 2014

Lawen Mohtadi 2013