Kontakta oss

Frågor och synpunkter kan skickas till ordförande Ola Kellgren via
Epost: styrelsen@saralidman.se Telefon: 070-200 87 69

eller brevledes via
c/o Bokcafé Pilgatan
Pilgatan 14
903 31 Umeå

Kontakt till respektive arbetsgrupp:
Umeå: Ola Kellgren ola.kellgren@gmail.com
Skellefteå: Christer Larsson clarsynt47@gmail.com
Stockholm: Ulla Danielsson ulla.dalasjo@gmail.com