Kontakta oss

Frågor och synpunkter kan skickas till ordförande Ann Sigfridsson via
Epost: styrelsen@saralidman.se Telefon: 070 – 60 60 829

eller brevledes via
c/o Bokcafé Pilgatan
Pilgatan 14
903 31 Umeå

Kontakt till respektive arbetsgrupp:
Umeå: Ann Sigfridsson
Skellefteå: Christer Larsson
Stockholm: Ulla Danielsson