Om sällskapet

Sara Lidman-sällskapets övergripande syfte är att stimulera intresset för och förståelsen av Sara Lidmans författarskap och samhällsengagemang, att uppmärksamma personer som verkar i hennes anda, att vidga och fördjupa kunskaperna om hennes författarskap, att verka för utgivning och spridning av hennes texter samt att uppmuntra till forskning om hennes verk, liv och gärning.

Årliga arrangemang av sällskapet Sara Lidman-dagen i slutet av mars i Umeå, och på hennes födelsedag 30/12 i Skellefteå. Tillfällen för att fördjupa intresset och förståelsen för Sara Lidmans författarskap.

Sara Lidman – sällskapet svarar även för utgivningen av en medlemsskrift, samt andra trycksaker såsom exempelvis vykort. Sällskapet har sitt säte i Umeå med lokalavdelningar i Skellefteå och Stockholm.

Kontakta respektive arbetsgrupp:
Umeå: Ola Kellgren
Skellefteå: Christer Larsson
Stockholm: Ulla Danielsson

Är ni intresserade av att starta upp en egen lokalavdelning på er ort, hör av er till oss!

Styrelse

Ola Kellgren, Umeå, ordförande
Ulla Danielsson, Stockholm, vise ordf

Övriga ledamöter
Catharina Andersson, Umeå, kassör
Siv Boman, Umeå, sekreterare
Dan Jonsson, Umeå
Erik Danielsson, Umeå
Lena Dahlqvist, SkellefteåSuppleanter:
Jenny Berggren
Malin Ackermann
Margareta Hellström
Ellenor Lindgren

Bli medlem

Så här gör du för att bli medlem i Sara Lidman-sällskapet:

1. Skicka ett mail till styrelsen@saralidman.se där du uppger namn och adress.
2. Betala sedan medlemsavgiften (se tabellen nedan) på sällskapets plusgiro 47 62 02 – 7.
Uppge namn och epost-adress i meddelandefältet.

Att gå med i Sara Lidman-sällskapet kostar 150 kronor/år. Som medlem får du fortlöpande information om sällskapets olika aktiviteter. Du får viss rabatt på Bokcafe Pilgatan i Umeå samt på litterära bussresor till Missenträsk. Dessutom får du ett exemplar av vår medlemsskrift.

Personlig medlemmar 150 kr.
Tillkommande familjemedlem 125 kr.
Ungdomar t.o.m. 25 år 75 kr.
För institutioner – bibliotek, skolor, studieförbund 300 kr.

Nytt för i år är att du kan betala din medlemsavgift med Swish. Betalningen görs i så fall till Sara Lidman-sällskapets Swish-konto: 123 240 75 42. Ange då vem och vad inbetalningen avser.