Sara kulturhus

I Skellefteå har stadens kulturhus fått sitt namn efter Sara Lidman. Medan kulturhuset debatterades skrev sällskapet insändare/manifest i Norran ”Kulturhus enl Sara Lidman” där vi lyfte vad vi ansåg ett kulturhus bör innehålla – med utgångspunkt i sex värdeord av Sara Lidman. Vi sände också in detta manifest till kommunstyrelsen och det beslöts att beaktas i fortsatta arbetet med kulturhuset. Detta gjorde att manifestet så småningom hamnade i Peter Mandahls händer, VD på kommunikationsbyrån som skulle profilera huset. Han tyckte att det vi skrivit sammanstämde med institutionernas önskan och värdeord och kom med den kloka idéen att döpa huset till SARA –
”Därför att det är ett namn som förpliktigar”. Läs mer på www.sarakulturhus.se

Vi håller med! Därför är vårt manifest fortfarande en målbild för SARA. Vi i sällskapet utbildar personal i huset och fortsätter jobba för att Saras anda ska införlivas. Nedan kan du läsa vårt manifest.

Gnistrande och förargelseväckande

Kulturhus enligt Sara Lidman

  • Byn: ”Såvitt man bor i en by måste man bry sig.” (Tjärdalen) Skellefteå är även sina utmark- er. Vårt kulturhus måste skapa kultur i hela kommunen. Ett kulturhus (i centrum) kan bara fungera fullt ut tillsammans med ett levande kulturliv ute i byarna och hos de ideella föreningarna.
  • Motståndet: ”…ett sådant raseri inom en att man inte får andrum till romanarbete förrän man inlämnat en protest.” (Varje löv är ett öga)
    Vårt kulturhus kan inte bara vara till för att stryka en kulturell medelklass medhårs. Det måste också ge rum för motstånd, för obekväma grupper som själva definierar sin kultur. Som inte kan betala marknadshyra. Ett rum för demokrati.
  • Kroppen: ”Och stod där kropp mot kropp en lång stund två armlösa stollar, som två heta stolpar, som skulle ha fallit om de inte råkat luta mot varandra.” (Lifsens rot) Vårt kulturhus måste vara en samhällskropp. Kropp och skäl. Med fysisk inlevelse. Kärlek och humor. Där kulturer möts och stödjer varandra.
  • Ordet: ”Tag emot böckerna, Rönnog. Deras värde kan ge sig tillkänna – efter en viss lagrings- tid.” (Lifsens rot) Vårt kulturhus måste erbjuda kulturell vardagslunk. Ett bibliotek och ett bibliotekskafé med en scen. Ett resecentrum för själen. Skapandet med ord. Berättelserna. Språket. Nej, språken. Tigrinja, Farsi och Skjelletmål.
  • Solidaritet: ”Också denna lilla kur är en vrå i folkets hem, som behöver din närvaro.” (Expressen 1974)
    Vårt kulturhus måste vara ett nav i kampen mot förtryck, inte bara vara till för oss som har det bra. Alla ska känna sig välkomna, efterfrågade och trygga. Oavsett köpkraft, ursprung och kön.
  • Sam-vett: ”Att det fanns ett sam-vett? Att varje enskild varelse löd en lag som utgick från det hela. Att allt levande höll ihop – genom tusen strider och smekningar.” (Järnkronan) Vårt kulturhus är en hållbar byggnad genom hela sin livscykel. Ett passivt hus för aktiv kultur. Lokal byggteknik, lokala material, lokal arbetskraft. Med närproducerad, ekologisk mat. Och en del av det nya runt jernbanan.