Utställningen – Saraibyn

Sara i byn – byn i världen invigdes 3 juli 2021, en permanent utställning om Sara Lidman i Missenträsks skola.

Det har saknats en besöksplats där allmänheten kan komma och uppleva Sara Lidman i Missenträsk. Huset somdonerades av Sara som främst residens står således inte öppet för allmänheten. Utifrån den önskan samlades bygdegårdsföreningen och Sarasällskapet och spånade ideer. 

Finansiering till en förstudie kom via kulturprojektet Lyssna på oss som utfördes av Jonas Lundqvist. Förstudien låg sedan till grund när en större ansökan gjordes till Jordbruksverket och EU. 

Arbetet med utställningen gjordes i huvudsak under 2020-2021. Bygdegårdsföreningen ansvarade för restuarering av skolan och Ellenor Lindgren formgav och utformade utställningen innehåll i samråd med Sara-sällskapet.

Utställningen håller öppet helgdagar i juli men också för bokade grupper. Läs mer här saraibyn.se